Zweethut Ceremonie (Inipi) op de Hof van Axen

Een zweethut is een oeroude ceremonie, waarin een diepe reiniging plaats vindt op alle 'zijns' – niveaus: fysiek, emotioneel, energetisch en ziel. Naast reiniging is de hut ook een plek voor heling en voor gebed.

Het is een ceremonie, die ons in de jaren tachtig van de vorige eeuw weer teruggegeven is door de Native Americans. Verschillende Lakota-medicijnmannen kwamen toen jaarlijks de oceaan over om hier hun tradities te delen, met als eerste stap de ceremonie waar altijd alles mee begint: de zweethut. In West Europa en op veel andere plekken in de wereld, werd deze ceremonie in oude tijden ook gedaan. Het Lakota-woord voor zweethut is: 'Inipi' en betekent: "Opnieuw leven ontvangen". Dat geeft aan wat de kracht en essentie is van deze ceremonie.

 

De zweethut is een koepelvormige constructie, gemaakt van wilgentakken, die afgedekt zijn met wollen dekens waarmee een absoluut donkere ruimte gecreëerd wordt. In het midden van de hut is een kuil voor de stenen; deze worden naar binnen geschoven door de hoeder van het vuur; stenen die zo’n twee uur in het vuur gelegen hebben en die roodgloeiend zijn. De ‘stenen’ zijn de oudste bewoners van onze aarde en worden welkom geheten als: 'grootvader en grootmoeder'.

Als er genoeg stenen binnen zijn wordt het water welkom geheten met de woorden: “waar water is is leven”. Daarna wordt de deur gesloten; het is aardedonker, waarin de zacht-gloeiende stenen in het midden van de hut zichtbaar zijn; deze worden met water overgoten door Jan, die de ceremonie begeleid als watergieter op de Hof; de hitte van de stenen komt vrij als stoom, die de hele hut vult en iedereen omhult, van binnen en van buiten; er wordt gezongen, gebeden en er is stilte. 

 

Een zweethut ceremonie kent geen tijd; het is 'Spirit gestuurd”, meestal tussen de twee en drie uur. In die tijd worden er vier keer nieuwe stenen en nieuw water binnen gebracht, vier ronden met elk een eigen karakter: welkom en verbinden, bidden, heling en dankzegging. Al die tijd blijf je in de hut. Je wordt uitgenodigd om je over te geven aan dat wat er op je af komt in de duisternis en in de warmte die je omhult en om daarin te laten gebeuren wat zich aandient.

 

In de Inipi ben je "in de baarmoeder van Moeder Aarde". De verbinding met Moeder Aarde, het voelen dat we één zijn, is sterker dan waar ook; het is 'de' plek om alles wat je niet meer nodig hebt in dit leven los te laten en in dankbaarheid te laten gaan. Daarmee ontstaat ruimte om te kijken naar het 'nieuwe' dat zich aandient in je leven. Wat is de essentie van je verlangen, van waar je naar op zoek bent; wat heb jij nodig om vol in jouw leven te kunnen staan? Na de hut stap je herboren je nieuwe leven in.

 

We hebben er voor gekozen om de zweethut vooraf te laten gaan door een trancereis, omdat veel mensen uit een nogal druk en hectisch bestaan naar de ceremonie komen. De trancereis is dan een heel fijne manier om jezelf tot stilstand te zetten en te openen voor wat er verder die dag wil gebeuren. Je kunt het zien als een geleide meditatie waarin je, begeleid door de drum, meegenomen wordt naar een ‘andere wereld, een andere realiteit’. Je vraag waarmee je gekomen bent wijst je de weg en laat je zien wat zich aandient als hulp op jouw pad.

 

Een zweethutdag op de Hof ziet er dan ongeveer als volgt uit (all time is Indian time)

 • om 10.00 uur inloop met een kop koffie/thee; degenen die bekend zijn op de Hof beginnen meteen al met het voorbereidende werk voor het vuur, zodat dat klaar staat.

 • om 11.00 uur deelcirkel en trancereis in de tipi, om contact te maken met de essentie van de vraag waarmee je gekomen bent

 • om 12.00 uur: stenenceremonie en het ontsteken van het vuur

 • van 13.00-15.00 uur worden de stenen roodgloeiend gestookt in het vuur dat gehoed wordt door de vuurman/-vrouw; er is dan en kop soep om de honger te stillen en er is dan tijd om zogeheten 'prayer-ties' te maken; gebedszakjes in de kleuren van de windrichtingen, waar je tabak in doet, vergezeld van jouw gebed op dat moment. Deze gebedszakjes gaan mee de hut in.

 • van 15.00- 18.00 uur zitten we in de hut in ceremonie en geven we ons over aan wat er wil gebeuren.

 • na de hut is er een traditionele feestmaaltijd, die onderdeel is van de ceremonie en waarvoor iedereen iets lekkers meebrengt (pot-Luck), bij voorkeur zelf gemaakt met gezonde ingrediënten.

 • Om een uur of acht ronden we af en gaat iedereen weer zijn/haar eigen weg.

Meenemen:

 • tabak, American Spirit of een andere tabak met zo min mogelijk toevoegingen; als je het hebt stof voor de gebedszakjes in de kleuren: zwart, rood, geel, wit, blauw en groen

 • kleding voor in de hut

 • handdoek voor na de hut

 • een kleinigheid voor de hoeder van het vuur; traditioneel wordt er vaak tabak gegeven.

 • iets lekkers als bijdrage voor de pot-luck

 • onkostenbijdrage voor de hut: 55,- euro

 • donatie: een bijdrage voor wat de ceremonie jouw waard is; deze gaat in een potje waarmee we projecten in de reservaten van Native Americans in de VS ondersteunen.

NB: Op de Hof gaan we bedekt de hut in, mannen dragen een short en vrouwen een wikkelrok of omslagdoek. Dit is uit respect voor de Spirits en de voorouders, die we in de hut uitnodigen.

Fotogalerij Sjamanisme

IMG20180701162351
IMG20180701162346
IMG20180701162336
IMG20180701162306
IMG20180701162311