"aards, praktijk- en doelgericht"

 

eagle

 

 

 

 

In de oude tijd leefde men in een vanzelfsprekend bewustzijn van de verbinding met Moeder Aarde, de Spirits en met alle levende wezens om ons heen: onze "broeders en zusters" en onze "grootouders". Het doel van de training is om weer vanuit dit bewustzijn en vanuit deze verbinding te gaan leven en om vandaaruit je leven te scheppen en vorm te geven.  Leven dat leven bevordert, zowel voor onszelf als voor onze omgeving, voor Moeder Aarde, een leven van respect en verantwoording, van overgave en van bewustzijn, maar boven alles ook leven om het leven te vieren.

 

Sjamanisme heeft een 40.000 jaar lange traditie. Na een tijd uit beeld te zijn geweest, is het Sjamanisme in Nederland (West Europa) nu al weer een aantal decennia bezig terug te komen. Steeds meer mensen worden er door geraakt en houden zich er op een of andere wijze mee bezig. Op de Hof bieden we sinds 2013 een training aan in de basisprincipes en -vaardigheden die het Sjamanisme kenmerken. Daartoe putten we uit verschillende tradities/culturen, die hun kennis aan ons beschikbaar hebben gesteld, maar zijn daarbij ook steeds op zoek naar onze eigen roots, een eigen vorm die daarbij hoort en naar het karakteristieke dat bij deze tijd past.

 

Uitgangspunt bij de training is ook het eigen helingsproces. We werken vanuit de verbinding, die een ieder heeft (kan hebben!) met Moeder Aarde. Daarin vinden we steeds opnieuw weer heling; het is de bron waarmee we contact kunnen maken met alles wat leeft. Het werken aan en het onderhouden van deze verbinding gaat vooraf aan elke vorm van sjamanistisch werken.
Een goede verbinding met Moeder Aarde maakt dat we veilig onze sjamanistische reizen naar de boven- en onderwereld kunnen ondernemen en dat we ons veilig open kunnen stellen voor de communicatie met de 'andere' wereld.
Sjamanisme gaat over dit communiceren met natuurwezens, met de geestenwereld van onze voorouders, met de spirits, maar ook met de planten en dierenwereld om ons heen. Sjamanisme werkt met technieken, die maken dat die verbindingen zich openen en dat de spirits hun werk kunnen doen. Zelf ben je in die verbinding een doorgever, een 'hollow bone' zoals Fools Crow, een van de laatste grote medicijnmannen van de Lakota's het uitdrukte. Iedereen heeft het vermogen in zich om dat te ontwikkelen! Het werk wat je daarvoor moet doen, is telkens weer je ego aan de kant zetten. En in de tijd waarin wij leven is dat een opgave van formaat.

 

De training is er heel nadrukkelijk ook op gericht om samen te onderzoeken wat de plek en de vorm is van het Sjamanisme in onze tijd. Een tijd waarin de bewustwording van een allesomvattend 'groter geheel' groeiende is. Sjamanisme is een van de manieren/ingangen om daaraan deel te nemen en bij te dragen.

Fotogalerij Sjamanisme

IMG20180701162351
IMG20180701162346
IMG20180701162336
IMG20180701162306
IMG20180701162311